Сторінка вчителя біології - Мої надбання
 

Моя візитка
Мої новини
Мої надбання

Проблема, над якою працюю : “Мотивація діяльності учнів по формуванню здорового способу життя” Мета: сприяти постійному зацікавленню учнів предметом біології та основ здоров’я; забезпечити мобільність освітнього процесу, ефективність засвоєння знань; поліпшити рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці та збільшення кількості отриманої інформації за рахунок комплексного її сприйняття (розповідь, демонстрування, експеримент, візуалізація, графічне зображення, акустичний супровід, проблемні ситуації). Завдання: 1. Сформувати в учнів інтерес до вивчення предмета. 2. Спонукати учнів до творчої праці. 3. Навчити учнів логічно мислити, аналізувати, пояснювати і виробляти потребу в розширенні та нагромадженні знань. 4. Навчити застосовувати набуті знання з біології у повсякденному житті. 5. Сформувати зацікавленість в учнів здоровим способом життя; 6. Розвивати потреби у здоровому способі життя. 6. Шляхи мотивації, які застосовуються на уроках біології та основах здоров’я:  реклама уроку;  зацікавленість (пізнавальна мотивація);  створення ситуації успіху;  створення проблемної ситуації, прогноз;  різні способи оцінювання навчальної діяльності учнів (в тому числі само – і взаємооцінювання);  проведення дидактичних пізнавальних ігр;  інтерактивні технології;  творчі завдання;  діяльнісний підхід до навчання (самостійна робота, самоосвіта, експеримент);  інформаційно – комп’ютерні технології;  міжпредметні зв’язки, особливо з математикою (обчислення) та українською мовою (висловлювання думок). 7. Застосування ІКТ на уроках біології та основах здоров’я:  Інтеренет – ресурси - джерело різноманітної інформації  Планування різних типів уроків з використанням електронних навчально – методичних комплектів (ЕНМК). Створення власних та редагування існуючих.  Створення та використання мультимедійних уроків і мультимедійних презентацій з комп’ютерними ефектами  Оцінювання, облік та контроль знань (електронне тестування та контроль за допомогою тестуючої програми «Редактор тестів Test – W2»); створення електронних тестів.  Навчальне тестування за допомогою мультимідійних презентацій.  Навчальне проектування. Створення та використання готових навчальних проектів  Засіб індивідуалізації навчання (електронні підручники як автоматизовані навчальні системи, дистанційні електронні уроки)  Оформлення публікацій  Створення творчих робіт для навчальної і позакласної роботи

Твой е-мэйл адрес:
Твое имя:
Тема:
Твое сообщение:
Сегодня были уже 1 посетителей (3 хитов) здесь!
 
=> Тебе нужна собственная страница в интернете? Тогда нажимай сюда! <=